Thông báo về trang Web của trường mầm non Việt Nhật!

Thông báo về trang Web của trường mầm non Việt Nhật!

        Trường mầm non Việt Nhật xin thông báo:
        Hiện nay trang Wep của trường đang trong quá trình nâng cấp nên những hoạt động của bé không được cập nhật thường xuyên và liên tục được.
         Vậy nhà trường kính thông báo cho quý phụ huynh được biết và rất mong nhận được sự thông cảm của Qúy phụ huynh! 
         Xin chân thành cảm ơn!

.