Tin-hoạt-động
Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2013-2014!

Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2013-2014!

Cập nhật ngày 09/05/2013

.

xem thêm...
Những hình ảnh nhảy ngựa tuyệt vời của các bạn nhỏ lớp Raion!

Những hình ảnh nhảy ngựa tuyệt vời của các bạn nhỏ lớp Raion!

Cập nhật ngày 08/03/2013

.

xem thêm...
Sinh nhật các bé tháng 7 & tháng 8 năm 2013!

Sinh nhật các bé tháng 7 & tháng 8 năm 2013!

Cập nhật ngày 08/03/2013

.

xem thêm...
Những bữa ăn giàu dinh dưỡng và an toàn từ sản phẩm "Rau sạch"!

Những bữa ăn giàu dinh dưỡng và an toàn từ sản phẩm "Rau sạch"!

Cập nhật ngày 08/01/2013

.

xem thêm...
Các bạn nhỏ lớp Kirin 2 trong giờ học kỹ năng sống!

Các bạn nhỏ lớp Kirin 2 trong giờ học kỹ năng sống!

Cập nhật ngày 07/11/2013

.

xem thêm...
Thông-báo
Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho các cháu trường mầm non Việt Nhật!

Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho các cháu trường mầm non Việt Nhật!

Cập nhật ngày 09/12/2013

.

xem thêm...
Thông báo quyên góp vật liệu chuẩn bị cho "Lễ hội triển lãm"

Thông báo quyên góp vật liệu chuẩn bị cho "Lễ hội triển lãm"

Cập nhật ngày 06/12/2013

.

xem thêm...
Thông báo tuyển sinh năm học 2013-2014!

Thông báo tuyển sinh năm học 2013-2014!

Cập nhật ngày 06/03/2013

.

xem thêm...
Thông báo đi dã ngoại đào khoai!

Thông báo đi dã ngoại đào khoai!

Cập nhật ngày 05/10/2013

.

xem thêm...

.